Publikacje
Tytuł:RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2002-2003
Autor:Praca zbiorowa
Data publikacji:2004/12/30
Lista załączników:
Typ Plik Rozmiar Zmodyfikowano Autor informacji Opis
r01_s005-006.pdf  61 k 2004/11/29 21:09:02  I. Wprowadzenie 
r02_s007-008.pdf  41 k 2004/11/29 21:10:32  Zespół  II. Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 
r03_s009-010.pdf  32 k 2004/11/29 21:11:52  Zespół  III. Ogólna charakterystyka województwa 
r04_s011-014.pdf  448 k 2005/01/11 14:46:16  Zespół  IV. Gospodarka odpadami 
r04_s018-022.pdf  282 k 2005/01/11 15:52:44  Zespół  IV. Gospodarka odpadami c.d. 
r04_s027-030.pdf  885 k 2005/01/11 19:43:04  Zespół  IV. Gospodarka odpadami c.d. 
r04_s032-035.pdf  52 k 2005/01/11 19:46:43  Zespół  IV. Gospodarka odpadami c.d. 
r09_s123-124.pdf  170 k 2005/01/12 09:14:56  Zespół  IX. Ocena jakości wód. IX.1. Zagrożenia jakości wód powierzchniowych 
r09_s134-137.pdf  847 k 2005/01/12 09:29:46  Zespół  IX.2. Rzeki 
r09_s148-150.pdf  841 k 2005/01/12 09:42:10  Zespół  IX.2. Rzeki c.d. 
r09_s151-156.pdf  327 k 2005/01/12 09:45:51  Zespół  IX.2. Rzeki c.d. 
r09_s157-169.pdf  898 k 2005/01/12 09:49:29  Zespół  IX.2. Rzeki c.d. 
r09_s170-174.pdf  306 k 2005/01/12 09:52:43  Zespół  IX.2. Rzeki c.d. 
r09_s175-179.pdf  970 k 2005/01/12 09:54:43  Zespół  IX.3. Jeziora 
r09_s180-184.pdf  913 k 2005/01/12 09:57:37  Zespół  IX.3. Jeziora c.d. 
r09_s185-192.pdf  663 k 2005/01/12 11:21:41  Zespół  IX.3. Jeziora c.d. 
r09_s193-205.pdf  1108 k 2005/01/12 11:22:05  Zespół  IX.3. Jeziora c.d. 
r09_s206-213.pdf  734 k 2005/01/12 11:27:57  Zespół  IX.4. Zalew Szczeciński i Zatoka Pomorska 
r09_s214-216.pdf  439 k 2005/01/12 11:30:14  Zespół  IX.5. Ocena biologiczna jakości rzek i jezior 
r09_s221-228.pdf  514 k 2005/01/12 11:39:00  Zespół  IX.5. Ocena biologiczna jakości rzek i jezior c.d. 
r09_s229-231.pdf  1007 k 2005/01/12 11:41:24  Zespół  IX.6. Wody podziemne 
r09_s232-236.pdf  742 k 2005/01/12 11:45:00  Zespół  IX.6. Wody podziemne c.d. 
r04_s031_mapa.pdf  2766 k 2005/01/11 16:03:11  Zespół  Mapa IV.1. Składowiska komunalne, mogilniki oraz zakłady posiadające składowiska odpadów przemysłowych w województwie zachodniopomorskim w 2003 roku 
r09_s133_mapa.pdf  1154 k 2005/01/12 09:26:55  Zespół  Mapa IX.1. Punktowe zrzuty ścieków w województwie zachodniopomorskim 
r09_s143_mapa.pdf  588 k 2005/01/12 09:37:36  Zespół  Mapa IX.2.2. Zawartość azotu azotynowego w wodach rzek województwa zachodniopomorskiego badanych w latach 2002-2003 
r09_s144_mapa.pdf  567 k 2005/01/12 09:38:05  Zespół  Mapa IX.2.3. Zawartość fosforu ogólnego w wodach rzek województwa zachodniopomorskiego badanych w latach 2002-2003 
r09_s145_mapa.pdf  571 k 2005/01/12 09:38:34  Zespół  Mapa IX.2.4. Zawartość chlorofilu „a” w wodach rzek województwa zachodniopomorskiego badanych w latach 2002-2003 
r09_s146_mapa.pdf  568 k 2005/01/12 09:40:04  Zespół  Mapa IX.2.5. Ocena stanu sanitarnego rzek województwa zachodniopomorskiego badanych w latach 2002-2003 
r09_s147_mapa.pdf  571 k 2005/01/12 09:40:45  Zespół  Mapa IX.2.6. Ocena ogólna jakości rzek województwa zachodniopomorskiego badanych w latach 2002-2003 
r09_s217_mapa.pdf  848 k 2005/01/12 11:33:58  Zespół  Mapa IX.5.1. Ocena jakości wód rzek i jezior na podstawie organizmów makrobentosowych w roku 2002 
r09_s218_mapa.pdf  932 k 2005/01/12 11:35:34  Zespół  Mapa IX.5.2. Ocena jakości wód rzek i jezior na podstawie organizmów makrobentosowych w roku 2003 
r09_s219_mapa.pdf  674 k 2005/01/12 11:36:19  Zespół  Mapa IX.5.3. Ocena jakości wód rzek i jezior na podstawie makrofitów w latach 2002-2003 
r09_s220_mapa.pdf  775 k 2005/01/12 11:36:51  Zespół  Mapa IX.5.4. Ocena jakości wód rzek i jezior na podstawie ichtiofauny w roku 2002 
r05_s069_mapa.pdf  405 k 2005/01/12 08:05:11  Zespół  Mapa V.17.b. Lokalizacja punktów pomiarowych (metoda pasywna) na obszarze aglomeracji Szczecin 
r05_s068_mapa.pdf  1407 k 2005/01/12 08:00:22  Zespół  Mapa V.17a. Lokalizacja punktów pomiarowych (metoda pasywna) na obszarze województwa zachodniopomorskiego 
r05_s070_mapa.pdf  1001 k 2005/01/12 08:06:04  Zespół  Mapa V.18. Rozkład stężeń dwutlenku siarki — śtężenia sezonowe i średnioroczne na obszarze województwa zachodniopomorskiego 
r05_s052_mapa.pdf  1095 k 2005/01/11 20:22:02  Zespół  Mapa V.2. Lokalizacja stacji pomiarowych monitoringu powietrza w województwie zachodniopomorskim 
r05_s073_mapa.pdf  991 k 2005/01/12 08:12:07  Zespół  Mapa V.20. Rozkład stężeń rocznych i sezonowych dwutlenku azotu na obszarze województwa zachodniopomorskiego — według pomiarów pasywnych w 2003 roku 
r05_s056_mapa.pdf  1678 k 2005/01/11 20:37:57  Zespół  Mapa V.3. Suma emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza oraz ich procentowe udziały w strefach województwa zachodniopomorskiego 
r05_s095_rysunek.pdf  305 k 2005/01/12 09:07:22  Zespół  Rysunek V.22. Depozycja substancji wprowadzanych z opadem atmosferycznym na obszar województwa zachodniopomorskiego w latach 1999-2002 (wielkości ładunków w kg/ha/rok) i średnioroczne sumy opadów (mm) 
r04_s015_tabela.pdf  624 k 2005/01/11 15:27:36  Zespół  Tab. IV.2. Gospodarka odpadami przemysłowymi w województwie według grup odpadów w latach 2002-2003 
r04_s016_tabela.pdf  820 k 2005/01/11 15:30:22  Zespół  Tabela c.d. 
r04_s017_tabela.pdf  217 k 2005/01/11 15:31:04  Zespół  Tabela c.d. 
r04_s038-039_tabela.pdf  852 k 2005/01/11 20:00:18  Zespół  Tabela c.d. 
r04_s042_tabela.pdf  476 k 2005/01/11 20:06:39  Zespół  Tabela c.d. 
r04_s036-037_tabela.pdf  807 k 2005/01/11 19:52:56  Zespół  Tabela IV.10. Składowiska komunalne (czynne) w województwie zachodniopomorskim 
r04_s040-041_tabela.pdf  947 k 2005/01/11 20:07:05  Zespół  Tabela IV.11. Składowiska komunalne (nieczynne) w województwie zachodniopomorskim 
r04_s025-026_tabela.pdf  983 k 2005/01/11 15:56:13  Zespół  Tabela IV.5. c.d. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w powiatach województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2003 
r04_s023-024_tabela.pdf  999 k 2005/01/11 15:55:18  Zespół  Tabela IV.5. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w powiatach województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2003 
r09_s125-132_tabela.pdf  4719 k 2005/01/12 09:22:42  Zespół  Tabela IX.1.1. Wykaz punktowych zrzutów ścieków w województwie zachodniopomorskim 
r09_s138-142_tabela.pdf  1652 k 2005/01/12 09:33:17  Zespół  Tabela IX.1.1. Wyniki bezpośredniej oceny jakości wód z 2003 roku w stałych przekrojach monitoringu krajowego i regionalnego 
r12_s268-269_tabela.pdf  1156 k 2005/01/12 12:01:29  Maciej Trzeciak  Tabela XII.3.2. c.d. 
r12_s270-271_tabela.pdf  962 k 2005/01/12 12:02:48  Maciej Trzeciak  Tabela XII.3.2. c.d. 
r12_s266-267_tabela.pdf  1069 k 2005/01/12 12:00:18  Maciej Trzeciak  Tabela XII.3.2. Propozycje ostoi „siedliskowych” według Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Realizacyjnego ds. Natura 2000 przesłane do Ministra Środowiska — nie zatwierdzone 
r14_s310-311_tabela.pdf  900 k 2005/01/12 12:54:54  Lech Pieczyński, Krystyna Kołodziejczak  Tabela XIV.2 c.d. 
r14_s312-314_tabela.pdf  1321 k 2005/01/12 13:06:29  Lech Pieczyński, Krystyna Kołodziejczak  Tabela XIV.2 c.d. 
r14_s308-309_tabela.pdf  1044 k 2005/01/12 12:52:18  Lech Pieczyński, Krystyna Kołodziejczak  Tabela XIV.2. Ważniejsze inwestycje proekologiczne realizowane w latach 2002-2003 przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
r05_s043-047.pdf  951 k 2005/01/11 20:13:30  Zespół  V. Ocena jakości powietrza 
r05_s048-051.pdf  757 k 2005/01/11 20:18:28  Zespół  V. Ocena jakości powietrza c.d. 
r05_s053-055.pdf  834 k 2005/01/11 20:33:55  Zespół  V. Ocena jakości powietrza c.d. 
r05_s057-061.pdf  776 k 2005/01/11 20:45:36  Zespół  V. Ocena jakości powietrza c.d. 
r05_s062-063_mapa.pdf  756 k 2005/01/12 07:53:47  Zespół  V. Ocena jakości powietrza c.d. 
r05_s064-065_mapa.pdf  900 k 2005/01/12 07:55:57  Zespół  V. Ocena jakości powietrza c.d. 
r05_s066_mapa.pdf  475 k 2005/01/12 07:57:07  Zespół  V. Ocena jakości powietrza c.d. 
r05_s067.pdf  36 k 2005/01/12 08:02:56  Zespół  V. Ocena jakości powietrza c.d. 
r05_s071-072.pdf  411 k 2005/01/12 08:09:56  Zespół  V. Ocena jakości powietrza c.d. 
r05_s074-077.pdf  798 k 2005/01/12 08:15:12  Zespół  V. Ocena jakości powietrza c.d. 
r05_s078-080.pdf  578 k 2005/01/12 08:17:54  Zespół  V. Ocena jakości powietrza c.d. 
r05_s081-084.pdf  947 k 2005/01/12 08:19:29  Zespół  V. Ocena jakości powietrza c.d. 
r05_s085-091.pdf  657 k 2005/01/12 09:00:30  Zespół  V. Ocena jakości powietrza c.d. 
r05_s092-094.pdf  888 k 2005/01/12 09:06:57  Zespół  V. Ocena jakości powietrza c.d. 
r06_s096-100.pdf  856 k 2005/01/11 14:19:35  Zespół  VI. Klimat akustyczny 
r06_s101-105.pdf  581 k 2005/01/11 14:17:04  Zespół  VI. Klimat akustyczny c.d. 
r07_s106-119.pdf  643 k 2004/11/29 21:27:46  Zespół  VII. Wykaz wód — wdrażanie dyrektywy Unii Europejskiej na obszarze działania RZGW 
r08_s120-122.pdf  236 k 2004/11/29 21:30:32  Tadeusz Durkowski, Zenon Wiśniewski, Piotr Jeziorski  VIII. Projekt ustanowienia strefy ochronnej jeziora Miedwie 
r00_s001-004_wstep.pdf  51 k 2004/11/29 21:06:30  Wprowadzenie - Spis Treści 
r10_s237-245.pdf  904 k 2004/11/29 21:35:20  Zespół  X. Działalność kontrolna WIOŚ w Szczecinie 
r11_s246.pdf  29 k 2004/11/29 21:36:52  Zespół  XI. Laboratoria WIOŚ w Szczecinie 
r12_s247-256.pdf  640 k 2005/01/12 11:52:43  Maciej Trzeciak  XII. Europejska sieć ekologiczna „Natura 2000” — zachodniopomorskia różnorodność biologiczna wg kryteriów Unii Europejskiej 
r12_s257-260.pdf  956 k 2005/01/12 11:55:46  Maciej Trzeciak  XII. Europejska sieć ekologiczna „Natura 2000” — zachodniopomorskia różnorodność biologiczna wg kryteriów Unii Europejskiej c.d. 
r12_s261-265.pdf  904 k 2005/01/12 11:57:29  Maciej Trzeciak  XII. Europejska sieć ekologiczna „Natura 2000” — zachodniopomorskia różnorodność biologiczna wg kryteriów Unii Europejskiej c.d. 
r12_s272_mapa.pdf  1942 k 2005/01/12 12:29:20  Maciej Trzeciak  XII. Europejska sieć ekologiczna „Natura 2000” — zachodniopomorskia różnorodność biologiczna wg kryteriów Unii Europejskiej c.d. 
r12_s273-274.pdf  1035 k 2005/01/12 12:31:01  Maciej Trzeciak  XII. Europejska sieć ekologiczna „Natura 2000” — zachodniopomorskia różnorodność biologiczna wg kryteriów Unii Europejskiej c.d. 
r12_s275-277.pdf  674 k 2005/01/12 12:34:55  Maciej Trzeciak  XII. Europejska sieć ekologiczna „Natura 2000” — zachodniopomorskia różnorodność biologiczna wg kryteriów Unii Europejskiej c.d. 
r12_s278-279.pdf  1003 k 2005/01/12 12:36:05  Maciej Trzeciak  XII. Europejska sieć ekologiczna „Natura 2000” — zachodniopomorskia różnorodność biologiczna wg kryteriów Unii Europejskiej c.d. 
r13_s280-288.pdf  629 k 2005/01/12 12:41:47  Andrzej Kostrzewski  XIII. Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2003 
r13_s289-302.pdf  492 k 2005/01/14 09:43:09  Andrzej Kostrzewski  XIII. Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2003 c.d. 
r14_s303-307.pdf  710 k 2005/01/12 12:50:03  Lech Pieczyński, Krystyna Kołodziejczak  XIV. Inicjatywy podejmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w latach 2002 i 2003 
r15_s315-336.pdf  124 k 2004/11/29 21:43:22  Zespół  XV. Podsumowanie 
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR