Wydział Monitoringu Środowiska
Nazwa Jednostki:Wydział Monitoringu

p.o. Naczelnika Wydziału: mgr Jolanta Szablewska-WiraszkaPracownicy:
Stanowisko Stopień naukowy Imię Nazwisko Telefon EMail Opis
Główny Specjalista   dr inż.   Anna   Bakierowska   T E L E F O N 91 48 59 512   E M A I L  a.bakierowska@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Andrzej   Gajdecki   T E L E F O N 94 34 80 430   E M A I L  a.gajdecki@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Krzysztof   Gruca   T E L E F O N 91 48 59 513   E M A I L  k.gruca@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr   Krystyna   Jurkowska   T E L E F O N 91 48 59 512   E M A I L  k.jurkowska@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   dr inż.   Elżbieta   Sroka   T E L E F O N 91 48 59 513   E M A I L  e.sroka@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr   Jolanta   Szablewska-Wiraszka   T E L E F O N 91 48 59 513   E M A I L  j.szablewska@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr   Honorata   Szatkowska-Konon   T E L E F O N 94 34 80 413   E M A I L  h.szatkowska@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr   Elżbieta   Wierzchowska   T E L E F O N 91 48 59 515   E M A I L  e.wierzchowska@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Irena   Złoczowska   T E L E F O N 91 48 59 511   E M A I L  i.zloczowska@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   mgr inż.   Marta   Bursztynowicz   T E L E F O N 91 48 59 514   E M A I L  m.bursztynowicz@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   dr inż.   Natalia   Bykowszczenko   T E L E F O N 91 48 59 514   E M A I L  n.bykowszczenko@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   mgr inż.   Joanna   Chałupińska   T E L E F O N 91 48 59 513   E M A I L  j.chalupinska@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   mgr inż.   Agnieszka   Kordas   T E L E F O N 91 48 59 511   E M A I L  a.kordas@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   mgr   Renata   Pałyska   T E L E F O N 91 48 59 514   E M A I L  r.palyska@wios.szczecin.pl     
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR