Automatyczny monitoring powietrza

Automatyczny monitoring powietrza

Witamy Państwa na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, na której znajdują się informacje dotyczące prowadzonych w województwie zachodniopomorskim automatycznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że w związku z modernizacją sieci pomiarowej zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności z trwającymi obecnie pracami związanymi z instalacją nowych systemów do gromadzenia i transmisji danych, w najbliższym czasie mogą wystąpić zakłócenia bądź nieprawidłowości w prezentacji danych pomiarowych z wszystkich automatycznych stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza w województwie zachodniopomorskim.Nowe regulacje prawne oraz akcesja Polski do Unii Europejskiej postawiły przed instytucjami zajmującymi się problemami oceny jakości powietrza wymóg dostosowania systemu pomiarowego do standardów unijnych, jak i obowiązek informowania społeczeństwa poprzez internet o wynikach pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza, obrazujących jego jakość. Na stronie tej znajdą Państwo informacje na temat automatycznych stacji pomiarowych znajdujących się w Systemie Informatycznym WIOŚ w Szczecinie, stosowanych metodach pomiarowych oraz o aktualnych i archiwalnych stężeniach mierzonych zanieczyszczeń. Znajdziecie tutaj również Państwo dane meteorologiczne: temperatura powietrza, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza.

Układ prezentacji oraz metodyka formułowania zapytań zostały zaprojektowane przez francuską firmę ISÉO oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Umożliwia on łatwy dostęp do danych aktualnych, z jednej stacji pomiarowej oraz porównanie wyników pozyskiwanych na różnych stacjach. Wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń odniesione są do poziomów dopuszczalnych.

Uwaga! Przedstawiane dane są wartościami surowymi, poddanymi jedynie automatycznej weryfikacji, polegającej na odrzuceniu wyników nieprawdopodobnych. W związku z tym niektóre wartości prezentowanych stężeń mogą odbiegać od wartości rzeczywistej. Weryfikacja danych jest przeprowadzana zgodnie z procedurami WIOŚ w Szczecinie.Przeprowadza się ją w cyklach: dobowych, miesięcznych i rocznych. Czynność ta jest wykonywana przez operatorów systemu. Dopiero po cyklu rocznym, ostatecznie zweryfikowane wyniki pomiarów, wykorzystywane są do przeprowadzenia rocznej oceny jakości powietrza.

Brak wszystkich danych ozacza problem z łacznością ze stacją. Dane pojawią się po przywróceniu łączności

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR