Monitoring wód rzecznych będący środowiskiem życia ryb

Zlewnia:  

 Rozmiar mapy:        

Skala 1 :    Widok: 374.12 km  Xc: 269854.18 Yc: 641942.11

Legenda oraz dostępne warstwy:
 
   Monitoring wód rzecznych będących środowiskiem życia ryb
   Granice gmin
   Granice powiatów
   Rzeki
   Zlewnie rzek badanych
   Jeziora
   Lasy
   Miejscowości
 

Czas obliczeń: 1.0796 s

Powered by ICOR