Projekt NMF

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanizm

 

Projekt PL0298 pn. Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową WIOŚ w Szczecinie. Projekt będzie realizowany w latach 2008-2010 ze środków darowanych przez Królestwo Norwegii, a dostępnych poprzez Norweski Mechanizm Finansowy.

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska w wyniku lepszego przestrzegania prawa w tym zakresie.
Celem bezpośrednim jest rozszerzenie oraz poprawa skuteczności monitoringu i kontroli jakości powietrza, wody, hałasu i jakości paliw w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony środowiska w Szczecinie.

Całkowity budżet Projektu: 1 139 927 Euro,
w tym 968 938 Euro przekazane przez Królestwo Norwegii
Czas trwania Projektu: 19 miesięcy;
realizację projektu rozpoczynamy: 01 września 2008r.
27 maja 2008r. Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pozytywną odnośnie przyznania dofinansowania dla projektu PL0298. Data ta jest równocześnie początkowa datą kwalifikowalności kosztów.

Efektem projektu będzie osiągnięcie następujących rezultatów:

Rezultat 1. Poprawa monitoringu hałasu
Rezultat 2. Poprawa monitoringu wody i ścieków
Rezultat 3. Poprawa monitoringu powietrza
Rezultat 4. Poprawa systemu monitoringu

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR