Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Ptasia grypa w Zachodniopomorskiem

Potwierdzono wirus ptasiej grypy H5N8 w stadzie padłych dzikich ptaków, które znaleziono w Lubczynie nad jeziorem Dąbie w ubiegłym tygodniu. Przypadek grypy potwierdziły badania wykonane w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz formaldehydu wykonanych w październiku 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz formaldehydu wykonanych w październiku 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz formaldehydu wykonanych we wrześniu 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz formaldehydu wykonanych we wrześniu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Rekomendowane zasady postępowania w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na grzebowiska zwierząt zarażonych ASF

Przy wyborze miejsc przeznaczonych na grzebowiska należy uwzględnić:

  1. Stosowną odległość od zabudowy mieszkaniowej oraz szkół, szpitali, żłobków, przedszkoli oraz innych budynków użyteczności publicznej. Lokalizacja powinna być dostatecznie odległa, ale jednocześnie dość bliska, aby doraźnie w krótkim okresie czasu możliwe było ewentualne unieszkodliwienie dużej ilości martwych zwierząt.
  2. Nieprzepuszczalność podłoża (celem uniknięcia ryzyka przedostania się substancji oraz patogenów zawartych w zwłokach do środowiska wodno-gruntowego).
  3. Bezpieczną odległość od zbiorników wód powierzchniowych oraz cieków wodnych tak, aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie było zlokalizowane na terenach zalewowych, czy terenach zlewni bezpośredniej.
  4. Bezpieczną odległość od ujęć wód podziemnych i powierzchniowych służących do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia tak, aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie miało wpływu na pogorszenie jakości ujmowanej wody.
  5. Bezpieczną odległość od kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz obszarów przeznaczonych do celów rekreacyjnych, tak aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ludzi.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w sierpniu 2016 r. oraz metali wykonanych w lipcu i sierpniu 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wykonanych w sierpniu 2016 r. oraz wyniki pomiarów metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w lipcu i sierpniu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR