Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

27 maja Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie nie pracuje

Zgodnie z zarządzeniem Beaty Kempy – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – piątek (27 maja), przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę, 4 czerwca.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz formaldehydu

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 wykonanych w kwietniu 2016 r. oraz formaldehydu w okresie styczeń-marzec 2016 r. w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu oraz metali

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu w marcu 2016 r. oraz metali w styczniu i lutym 2016 r. w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim

więcej »

Komunikat o ankietyzacji prowadzących działalność rolniczą

Informujemy, że w okresie marzec – czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 i PM2,5 w marcu 2016 r. oraz benzo(a)pirenu w lutym 2016 r. w punktach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR