Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w grudniu 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w grudniu 2016 r., w punkcie pomiarowym w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

więcej »

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 17.02.2017 r.

W dniach 13-16.02.2017 r. odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie, a 12 lutego na stanowisku w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego – wykres 1.

więcej »

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 16.02.2017 r.

W dniu 15.02.2017 r. odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnej stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie– wykres 1.

więcej »

Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w styczniu 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w styczniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR