Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wykonanych w czerwcu i lipcu 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10, wykonanych w czerwcu i lipcu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych  w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w sierpniu 2016 r. oraz formaldehdu wykonanych w lipcu i sierpniu 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w sierpniu 2016 r. oraz formaldehydu wykonanych w lipcu i sierpniu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w lipcu 2016 r. oraz metali wykonanych w maju i czerwcu 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w lipcu 2016 r. oraz metali wykonanych w maju i czerwcu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim

więcej »

Kalibracja analizatorów gazowych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że w dniach 25-27.07.2016 r. na automatycznych stacjach pomiarów zanieczyszczeń powietrza przeprowadzana jest kalibracja analizatorów gazowych (dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon).
 

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz formaldehydu wykonanych w czerwcu 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz formaldehydu wykonanych w czerwcu 2016 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR