Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w maju 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w maju 2018 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu, w punkcie pomiarowym w Szczecinku przy ul. Przemysłowej, wykonanych w maju 2018 r.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w kwietniu 2018 r

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych formaldehydu wykonanych w kwietniu 2018 r., na stacji pomiarowej w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

Wyniki pomiarów manualnych formaldehydu, w punkcie pomiarowym w Szczecinku przy ul. Przemysłowej, wykonanych w kwietniu 2018 r.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w maju 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych benzo(a)pirenu wykonanych w maju 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w maju 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w maju 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w czerwcu 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w czerwcu 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR