Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Problemy z łącznością

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, iż w dniu 14.09.2017 r. wystąpiły i mogą wystąpić problemy z łącznością powodujące brak danych na stronach www, w tym danych pomiarowych z automatycznych stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Po przywróceniu łączności dane pomiarowe pojawią się na stronie www.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w sierpniu 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykonanych w sierpniu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w czerwcu 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieścił wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych metali zawartych w pyle PM10 wykonanych w czerwcu 2017 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

więcej »

Postępowanie znak AT.272.1.2017.MLB - Informacje z otwarcia

Zamawiający – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”, na swojej stronie internetowej zamieścił informacje z otwarcia ofert które odbyło się w dniu 31.08.2017 r.

więcej »

Postępowanie znak AT.272.2.2017.AS - Informacja z otwarcia

Zamawiający – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą”, na swojej stronie internetowej zamieścił informacje z otwarcia ofert które odbyło się w dniu 29.08.2017 r.

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR