Aktualności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w kwietniu 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia poniżej wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wykonanych w kwietniu 2018 r., w punktach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu mierzonych przez WIOŚ w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.wios.szczecin.pl.

więcej »

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim – 10.05.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej powietrze.wios.szczecin.pl w zakładce Komunikaty, opublikowany został aktualny komunikat w sprawie jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim w dniu 10.05.2018 r.

więcej »

Przerwa w prezentacji wyników pomiarów pyłu PM2,5 na stacji pomiarowej w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 9 do 10 maja 2018 r. nastąpi przerwa w pracy analizatora pyłu zawieszonego PM2,5 na stanowisku pomiarowym w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego.

więcej »

Awaria analizatora dwutlenku siarki w Szczecinku przy ul. Przemysłowej

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 27.04.2018 r. nastąpiła przerwa w pracy analizatora dwutlenku siarki  na stanowisku pomiarowym w Szczecinku przy ul. Przemysłowej.

 

Wskutek awarii nastąpiła przerwa w publikacji aktualnych wyników pomiarów automatycznych z tej lokalizacji na stronie internetowej.

Prezentacja danych dotyczących dwutlenku siarki zostanie przywrócona po naprawie analizatora.

więcej »

Prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie uprzejmie informuje, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) uruchomił system krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem nad obszarem Polski oraz poszczególnych województw. Zanieczyszczenia ozonem prognozowane będą codziennie na kolejne 3 doby przez okres od kwietnia do września 2018 r.

System prognozy realizowany jest na zlecenie GIOŚ przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

więcej »

Więcej aktualności »

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR