Publikacje
Tytuł Autor Data publikacji
Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim. Raport 2018   Praca zbiorowa   2018/12/31  
Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok   Anna Bakierowska, Irena Złoczowska, Agnieszka Kordas, Elżbieta Wierzchowska, Andrzej Gajdecki, Elżbieta Sroka, Honorata Szatkowska- Konon   2018/11/21  
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018/11/15  
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018/11/15  
Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018/11/15  
Informacja o stanie środowiska w powiecie pyrzyckim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018/11/15  
Informacja o stanie środowiska w powiecie koszalińskim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018/11/15  
Informacja o stanie środowiska w powiecie gryfińskim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018/11/14  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018/11/14  
Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2017 roku   Praca zbiorowa   2018/10/24  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2017 rok   Praca zbiorowa   2018/04/30  
Mapa akustyczna Choszczna w otoczeniu dróg wojewódzkich nr 151 i nr 160   Jolanta Szablewska-Wiraszka    2017/12/29  
Stan środowiska w województwie zachodnioporskim. Raport 2017   Praca zbiorowa   2017/12/29  
Pięcioletnia ocena stanu klimatu akustycznego województwa zachodniopomorskiego za lata 2012-2016   Jolanta Szablewska-Wiraszka    2017/12/29  
Rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku   Jolanta Szablewska-Wiraszka   2017/12/28  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2016 roku   Praca zbiorowa   2017/12/05  
Informacja o stanie środowiska w powiecie drawskim w 2016 roku   Praca zbiorowa   2017/11/28  
Informacja o stanie środowiska w powiecie gryfińskim w 2016 roku   Praca zbiorowa   2017/11/28  
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2016 roku   Praca zbiorowa   2017/09/27  
Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2016 roku     2017/09/27  
Informacja o stanie środowiska w powiecie koszalińskim w 2016 roku   Praca zbiorowa   2017/09/27  
Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2016 roku     2017/09/27  
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2016 roku     2017/09/27  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok   Praca zbiorowa   2017/05/05  
Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2013-2015. Raport 2016   Praca zbiorowa   2016/12/31  
Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej WOLIN w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016/12/30  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016/12/14  
Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016/12/14  
Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016/12/14  
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016/12/14  
Informacja o stanie środowiska w powiecie drawskim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016/12/14  
Informacja o stanie środowiska w powiecie koszalińskim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016/12/14  
Informacja o stanie środowiska w powiecie gryfińskim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016/12/14  
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2015 roku   Praca zbiorowa   2016/12/14  
Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Irena Złoczorska, Agnieszka Kordas, Elżbieta Wierzchowska, Barbara Mazur-Chrzanowska, Elżbieta Sroka, Honorata Konon-Szatkowska, Andrzej Gajdecki   2016/10/17  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok   Praca zbiorowa   2016/05/17  
Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020   Praca zbiorowa   2016/02/01  
Informacja o stanie środowiska w powiecie koszalińskim w 2014 roku    Praca zbiorowa   2015/12/30  
Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim. Raport 2015   Praca zbiorowa   2015/12/30  
Informacja o stanie środowiska w powiecie gryfińskim w 2014 roku    Praca zbiorowa   2015/12/30  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2014 roku   Praca zbiorowa   2015/12/30  
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2014 roku   Praca zbiorowa   2015/09/25  
Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2014 roku    Praca zbiorowa   2015/09/25  
Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2014 roku   Praca zbiorowa   2015/09/25  
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskimw 2014 roku     2015/09/25  
Informacja o stanie środowiska w powiecie drawskim w 2014 roku   Praca zbiorowa   2015/09/25  
Aktualizacja - Rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku   Jolanta Szablewska-Wiraszka    2015/07/23  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2014 rok   Praca zbiorowa   2015/06/08  
Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim. Raport 2014.   Praca zbiorowa   2014/12/31  
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2013 roku   Praca zbiorowa   2014/10/22  
Informacja o stanie środowiska w powiecie gryfińskim w 2013 roku   Praca zbiorowa   2014/10/22  
Informacja o stanie środowiska w powiecie koszalińskim w 2013 roku   Praca zbiorowa   2014/10/22  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2013 roku   Praca zbiorowa   2014/10/22  
Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2013 roku   Praca zbiorowa   2014/09/23  
Informacja o stanie środowiska w powiecie drawskim w 2013 roku   Praca zbiorowa   2014/09/23  
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2013 roku   Praca zbiorowa   2014/09/22  
Pięcioletnia ocena jakości powietrza za lata 2009-2013   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Renata Rewaj, Natalia Bykowszczenko, Renata Pałyska   2014/08/19  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2013 rok   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Renata Rewaj, Natalia Bykowszczenko, Renata Pałyska   2014/05/12  
Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w 2012 roku   Praca zbiorowa   2013/12/27  
Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012   Praca zbiorowa   2013/12/27  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2012 roku   Praca zbiorowa   2013/12/09  
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2012 roku   Praca zbiorowa   2013/11/21  
Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2012 roku   Praca zbiorowa   2013/11/21  
Informacja o stanie środowiska w powiecie gryfińskim w 2012 roku   Praca zbiorowa   2013/11/21  
Informacja o stanie środowiska w powiecie drawskim w 2012 roku   Praca zbiorowa   2013/11/21  
Informacja o stanie środowiska w powiecie koszalińskim 2012 roku   Praca zbiorowa   2013/11/21  
Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2012 roku   Praca zbiorowa   2013/11/21  
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2012   Praca zbiorowa   2013/11/21  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2012 rok   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Renata Rewaj, Marta Bursztynowicz, Natalia Bykowszczenko, Renata Pałyska   2013/05/13  
Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015   Praca zbiorowa   2013/02/26  
Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2011   Praca zbiorowa   2013/01/10  
Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012/12/17  
Informacja o stanie środowiska w powiecie koszalińskim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012/12/14  
Informacja o stanie środowiska w powiecie gryfińskim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012/12/12  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012/12/12  
Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012/12/12  
Informacja o stanie środowiska w powiecie kołobrzeskim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012/12/12  
Informacja o stanie środowiska w powiecie polickim w 2011 roku      2012/09/25  
Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w strefach województwa zachodniopomorskiego w roku 2011   Praca zbiorowa   2012/07/24  
Informacja o stanie środowiska w powiecie drawskim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012/07/03  
Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2011 roku   Praca zbiorowa   2012/06/15  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2011 rok   Praca zbiorowa   2012/04/24  
STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010   Praca zbiorowa   2012/01/04  
Prowadzenie zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka w świetle obowiązujących przepisów prawa.   Praca zbiorowa   2011/12/22  
Informacja o stanie środowiska w powiecie choszczeńskim w 2010 roku   Praca zbiorowa   2011/12/12  
Mapy akustyczne opracowane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego   Praca zbiorowa   2011/09/08  
Roczna ocena jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - Raport za 2010 rok   Praca zbiorowa   2011/04/01  
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2008-2009   Praca zbiorowa   2011/01/25  
Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w roku 2009     2010/11/14  
Pięcioletnia ocena jakości powietrza za lata 2005-2009   Praca zbiorowa   2010/07/23  
Informacja o stanie środowiska w powiecie szczecineckim w 2009 roku   Praca zbiorowa   2010/06/03  
Roczna ocena jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - raport za 2009 rok   Praca zbiorowa   2010/04/25  
Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010-2012   Praca zbiorowa   2010/01/28  
STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2008 ROKU   Praca zbiorowa   2009/12/03  
OCENA WSTĘPNA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA PYŁEM PM2,5 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA LATA 2004 - 2008   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Renata Rewaj, Marta Szczepankiewicz   2009/11/23  
OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2008   Małgorzata Landsberg-Uczciwek + zespół   2009/07/14  
Roczna ocena jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - raport za 2008 rok   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Renata Rewaj, Renata Pałyska, Marta Szczepankiewicz   2009/04/23  
Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2007   Praca zbiorowa   2008/12/30  
Roczna ocena jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - raport za 2007 rok   Praca zbiorowa   2008/04/10  
STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2006 ROKU   Praca zbiorowa   2007/09/11  
Pięcioletnia ocena jakości powietrza za lata 2002-2006   Praca zbiorowa   2007/07/20  
Program Monitoringu Środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2009   Praca zbiorowa   2007/06/11  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - Raport za 2006 rok   Praca zbiorowa   2007/05/31  
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWODZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2004 - 2005   Praca zbiorowa   2007/02/14  
Ocena wstępna jakości powietrza pod kątem zawartości arsenu, kadmu i benzo(a)pirenu w pyle oraz dostosowanie wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza do wymagań dyrektywy 2004/107/WE   Praca zbiorowa   2006/08/31  
Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - Raport za 2005 rok   Praca zbiorowa   2006/06/14  
Program monitoringu środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2006   Praca zbiorowa   2006/04/21  
Informacja o kontrolach i stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2005 roku   Praca zbiorowa   2005/10/16  
Analiza oddziaływania rolnictwa na środowisko wodne w województwie zachodniopomorskim. Potencjalne ograniczenia w rozwoju produkcji zwierzęcej.   Praca zbiorowa   2005/07/05  
OCENA JAKOŚCI POWIETRZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2004 ROK KLASYFIKACJA STREF wykonana według zasad określonych w art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.   Praca zbiorowa   2005/04/23  
Raport z kontroli i informacja o źródłach zanieczyszczenia środowiska w powiatach województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2003   Praca zbiorowa   2005/01/21  
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2002-2003   Praca zbiorowa   2004/12/30  
Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa zachodniopomorskiego za 2003 rok   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Renata Rewaj, Andrzej Rochowiecki, Bronisław Zimnicki, Aneta Trybuchowicz   2004/03/30  
Program monitoringu środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2005   Małgorzata Kołodziej-Nowakowska   2003/12/29  
Biologiczna jakość zasobów wód powierzchniowych województwa zachodniopomorskiego w świetle wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej   Małgorzata Landsberg-Uczciwek, Joanna Żurawska   2003/09/12  
Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa zachodniopomorskiego za 2002 rok     2003/03/29  
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2001   Małgorzata Landsberg-Uczciwek + zespół   2003/01/18  
Raport z kontroli i informacja o źródłach zanieczyszczenia środowiska w powiatach województwa zachodnio pomorskiego w 2001 roku     2002/11/15  
Powered by ICOR