Wydział Inspekcji

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Wiesław Steinke

Zastępca Naczelnika Wydziału: mgr Karolina WitosPracownicy:
Stanowisko Stopień naukowy Imię Nazwisko Telefon EMail Opis
Naczelnik Wydziału   mgr inż.   Wiesław   Steinke   T E L E F O N 91 48 59 520   E M A I L  w.steinke@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr   Joanna   Bracha   T E L E F O N 91 48 59 522   E M A I L  j.bracha@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Stanisław   Leszczyński   T E L E F O N 91 48 59 521   E M A I L  s.leszczynski@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Elżbieta   Marosek   T E L E F O N 91 48 59 529   E M A I L  e.marosek@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Inocencja   Pawluk   T E L E F O N 91 48 59 523   E M A I L  i.pawluk@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Lidia   Rafa   T E L E F O N 91 48 59 523   E M A I L  l.rafa@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   inż.   Robert   Szydłowski   T E L E F O N 91 48 59 526   E M A I L  r.szydlowski@wios.szczecin.pl     
Główny Specjalista   mgr inż.   Robert   Więcławski   T E L E F O N 91 48 59 524   E M A I L  r.wieclawski@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   mgr inż.   Małgorzata   Gawlicka   T E L E F O N 91 48 59 524   E M A I L  m.gawlicka@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   mgr inż.   Patrycja   Kruk   T E L E F O N 91 48 59 527   E M A I L  p.kruk@wios.szczecin.pl     
Starszy Specjalista   mgr inż.   Anna   Łysko   T E L E F O N 91 48 59 521   E M A I L  a.lysko@wios.szczecin.pl     
Specjalista   mgr inż.   Iwona   Jabłońska   T E L E F O N 91 48 59 522   E M A I L  i.jablonska@wios.szczecin.pl     
Specjalista   -   Jerzy   Jurkowski   T E L E F O N 91 48 59 528   E M A I L  j.jurkowski@wios.szczecin.pl     
Specjalista   mgr inż.   Jarosław   Kwiecień   T E L E F O N 91 48 59 551   E M A I L  j.kwiecien@wios.szczecin.pl     
Specjalista   dr   Justyna   Piękna-Grochala   T E L E F O N 91 48 59 527   E M A I L  j.piekna@wios.szczecin.pl     
Specjalista   mgr inż.   Anita   Samsel   T E L E F O N 91 48 59 559   E M A I L  a.samsel@wios.szczecin.pl     
Specjalista   dr inż.   Jolanta   Tomczewska   T E L E F O N 91 48 59 522   E M A I L  j.tomczewska@wios.szczecin.pl     
Specjalista   dr inż.   Tomasz   Wieczorek   T E L E F O N 91 48 59 529   E M A I L  t.wieczorek@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   mgr inż.   Marta   Ćwiklińska   T E L E F O N 91 48 59 524   E M A I L  m.cwiklinska@wios.szczecin.pl     
Starszy Inspektor   mgr inż.   Katarzyna   Nasiłowska   T E L E F O N 91 48 59 525   E M A I L  k.nasilowska@wios.szczecin.pl     
Inspektor   inż.   Karolina   Chyża   T E L E F O N 91 48 59 523   E M A I L  k.chyza@wios.szczecin.pl     
Inspektor   mgr inż.   Kacper   Rawicki   T E L E F O N 91 48 59 527   E M A I L  k.rawicki@wios.szczecin.pl     
Starszy Referent   -   Bożena   Łucek   T E L E F O N 91 48 59 528   E M A I L  b.lucek@wios.szczecin.pl     
-   mgr inż.   Katarzyna   Stelmach   T E L E F O N 91 48 59 529   E M A I L  k.stelmach@wios.szczecin.pl     
-   mgr   Karolina   Witos   T E L E F O N 91 48 59 520   E M A I L  k.witos@wios.szczecin.pl     
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Powered by ICOR